Le Meridien Hotel, Zhengzhou, 2014.
Lyndon Neri & Rossana Hu